تاریخ امروزیکشنبه , ۶ مهر ۱۳۹۹

تماس با ما

در هر دوره، ایران رأی سعی دارد بهترین های هر حوزه را با توجه به نظرسنجی که انجام می دهد معرفی کند. حتی برای ایجاد یک نظرسنجی جدید، نظر کاربران برای ایران رأی بسیار مهم است. بنابراین اگر دوست دارید موضوعی به چالش نظرسنجی گذاشته شود آن را از طریق “فرم تماس” با ایران رأی در میان بگذارید.